• centrala@strefafinansow.pl
  • al. Jerozolimskie 99/18, 02-001 Warszawa

Usługi

  1. Usługi

NASZE USŁUGI

PLANOWANIE FINANSOWE

Planowanie finansowe to usługi wsparcia indywidualnych i firmowych decyzji finansowych przy uwzględnieniu osobistych uwarunkowań oraz wszystkich istotnych czynników  mających wpływ na obecny kształt i dynamikę finansów. Dla klientów zainteresowanych osiąganiem jeszcze większych korzyści prowadzimy cykliczny coaching finansowy, aby jeszcze lepiej przygotować każdego z nich do realizacji największych życiowych przedsięwzięć oraz osobistych marzeń.

ATUTY

CO NAS WYRÓŻNIA

MISJA

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo finansowe jest współcześnie najważniejszym komponentem ekonomicznej stabilizacji. Przede wszystkim zależy od tego, w jakim stopniu wiedza finansowa jest znana i rozumiana, jakie są finansowe umiejętności oraz zachowania poszczególnych członków gospodarstwa domowego czy osób zarządzających firmą. Do naszych zadań należy budowanie bezpieczeństwa i niezależności finansowej klientów w oparciu o indywidualne projekty finansowe przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi. Pokazujemy jak korzystać z wiedzy oraz innych umiejętności, których wykorzystanie przyczynia się do efektywnego zarządzania środkami finansowymi. Jest to ciągły proces, który ma na celu takie zabezpieczenie adekwatności kapitałowej, która będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Strefa Finansów Prestige